Mūziķi

Iepazīsimies!

Māris Kupčs

diriģents

Collegium Musicum Riga

baroka orķestris

Collegium Choro Musici Riga

baroka koris

Neymann Ensemble

senās mūzikas ansamblis

Stadt-Hautboisten Riga

vēsturisko koka pūšaminstrumentu ansamblis

Maija Kļaviņa & Gertruda Jerjomenko

duets

Solisti