Collegium Choro Musici Riga

“Vairāk ir mazāk” – 12 dziedātāju spēks

Baroka koris COLLEGIUM CHORO MUSICI RIGA dibināts 2010. gada nogalē. Ierosme šīs muzikālās apvienības dibināšanā radusies pēc veiksmīga Klaudio Monteverdi “Svētās Jaunavas Marijas Vesperes” (Vespro della Beata Vergine) atskaņojuma 2010. gada 7. novembrī Rīgā, kad šī projekta mākslinieciskais vadītājs Māris Kupčs nolēma uzrunāt perspektīvākos atskaņojuma dalībniekus, rosinot viņus apvienoties jaunā, divpadsmit dziedātāju kolektīvā, kas specializētos tieši renesanses, baroka un klasicisma laika repertuārā un darbotos līdzās jau pastāvošajam baroka orķestrim Collegium Musicum Riga.

Sadarbībā ar baroka orķestri Collegium Musicum Rigair uzvestas tādas operas, kā Johana Ādama Hillera “Medības” (Die Jagd), Franča Ādama Feihtnera “Kefalus un Prokriss” (Cephalus und Procrisun “Kīrs un Kasandana” (Cyrus und Casandana), Henrija Pērsela “Didona un Enejs” (Dido and Aeneas), kā arī agrīnās baroka operas – Jakopo Peri “Eiridīke” (Euridice), Klaudio Monteverdi “Orfejs” (L’Orfeo), Džakomo Karisimi “Jefte” (Jephte), Marko da Galjano “Dafne” (La Dafneun daudzas citas.

Nozīmīga kora repertuāra daļa ir 17. – 18. gadsimta mūzika, kas ir tapusi mūsdienu Latvijas teritorijā, kā piemēram, Johana Valentīna Mēdera Sv. Mateja pasija, Johana Ādama Hillera “Ta Simtaa Dzeesma” (100. psalms), Gotlība Heinriha Traugota Perles kantāte “98. psalms”, kā arī populārākās baroka perioda kompozīcijas, tādas kā Johana Sebastiāna Baha “Lūkas pasija” (St. Luke Passionun Si minora mesa (H moll messa), Georga Frīdriha Hendeļa “Brokes pasija” (Brockes passion), Heinriha Šica “Magnifikāts” (Magnificat), Orlando di Lasso “Sibillas pareģojumi” (Prophetiae Sibyllarumu.c.

Collegium Choro Musici Rigair ticis uzaicināts piedalīties starptautiskos festivālos – “Vocal Fantasy Festival” (2019, Izraēla), “Jõulumuusika festival” (2019, Igaunija), turpretī kopā ar Collegium Musicum Rigaoperu viesizrādes veduši uz tādiem ievērojamiem festivāliem kā “Krakow Opera Summer Festival” (2011, Polija) un  Sanktpēterburgas festivālu “International Chamber Opera Festival” (2016 un 2019, Krievija). Tāpat cieša sadarbība ir izveidojusies ar Eiropā atzītiem senās mūzikas interpretiem, diriģentiem Dāvidu Šēmeru (David Shemer) un Franku-Emanuēlu Komti (Franck-Emmanuel Comte).

Collegium Choro Musici Riga regulāri piedalās Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivālā “Vivat Curlandia!” (Bauska, Latvija), kur diriģenta Māra Kupča vadībā tiek iestudētas 17. gadsimta operas, turpretī, piedaloties Rīgas Vēsturiskās  mūzikas un dejas festivālā, no putekļiem tiek izceltas un pirmatskaņotas tādas baroka laika partitūras kā Georga Frīdriha Hendeļa oratorija “Herkulesa izvēle” (The Choice of Hercules), Fransuā Rebela un Fransuā Frankēra heroiskā pastorāle “Ismene” (Isméne) u.c.